Věda nás baví

Interactive and fun camps and clubs for children

Vážení rodiče, chceme vás ujistit, že bádání s námi je bezpečné. Do obchodních podmínek jsme proto přidali, že pokud nestihneme odučit kvůli Covid situaci všechny lekce, za neodchozené lekce vám vrátíme peníze. Více informací si můžete přečíst v Obchodních podmínkách.

V důsledku aktuálního dění na Ukrajině chceme příchozím dětem zpříjemnit čas strávený v České republice otevřením kroužku pro děti z Ukrajiny zdarma a vy nám v tom můžete pomoci také, a to finančním darem v libovolné výši. Více informací o dárcovství >

Vědecké a kreativní kroužky

Vědecké kroužky pro děti, na kterých se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. V kroužku provádíme experimenty, např. budeme poznávat magnetismus, izolujeme si DNA, prozkoumáme těžiště a rovnováhu, poznáme podtlak, vyrobíme si zoetrop a mnoho dalšího. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité.

Představujeme také kreativní kroužek pro rozvoj dětské mysli a kroužek mediálních dovedností.

Video z vědeckého kroužku

přehrát video

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz

share
cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz