VĚDA NÁS BAVÍ pro MŠ

Zábavný kroužek pro nejmenší "vědátory"

Vědecký kroužek pro děti - MŠ

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.

Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

Přihlásit se na kroužek

Pro koho je kroužek určen

 • pro zvídavé děti od 5 let

1. pololetí 2022/2023 budeme zkoumat

 • pružnost a sílu dechu
 • vodu, povrchové napětí a půdu
 • stopy zvířat, sluch i zemětřesení
 • blubliny a kapilaritu
 • a mnohé další zajímavé věci a jevy 
 • to vše s důrazem na propojení nabytých znalostí a fungování světa kolem nás

Kdy, kde a jak kroužek probíhá

 • v mateřských školách ve všech krajích ČR
 • 1x týdně (45 min), v prostorách mateřské školy
 • 14 lekcí/pololetí (případně individuálně 10-12 lekcí dle školky). Děti je možné přihlásit i během pololetí
 • skupinová výuka (7 – 12 dětí, týmy po 3 členech)
 • děti převezme lektor v předem dohodnutém čase, lekce budou probíhat ve vyhrazených prostorách mateřské školy. Lektor zodpovídá za bezpečnost dětí a dodržování řádu mateřské školy po celou dobu trvání lekce a za osobní předání dětí odpovědné osobě mateřské školy po skončení každé lekce
 • dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky
 • nahrazení lekcí v případě prázdnin či svátků je samozřejmostí - nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou

Cena

 • Praha: od 1 590, - Kč
 • ostatní města*: od 1 450,- Kč

*Cena se může na jednotlivých mateřských školách lišit

Cena zahrnuje

 • zkušené vyškolené lektory
 • materiál na experimenty
 • odměny pro děti (certifikáty)
 • pronájem prostor
 • pravidelné informace pro rodiče
 • spoustu zábavy:-)

 Přihlásit se na kroužek

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz

share

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování