Věda nás baví

Interactive and fun camps and clubs for children

Science in a nutshell

Níže naleznete přehledy lekcí a další informace k probíraným tématům. Nejedná se o náplň jednotlivých hodin!

Pro zobrazení oříšků vyberte město svého kroužku.

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz