Novinářský kroužek

Kroužek psaní školních novin
Doporučeno pro 2. stupeň ZŠ nebo střední školy

NOVINÁŘSKÝ (MEDIÁLNÍ) KROUŽEK

V novinářském kroužku studenti:

 • Získají základní informace o žurnalistice – jak shromažďovat, hodnotit, vytvářet a prezentovat zprávy a informace.
 • Zjistí jak kriticky uvažovat o vlivu hromadných sdělovacích prostředků / reklamy / na naše životy a podívají se na druhy hromadných sdělovacích prostředků.
 • Ukáží si jak jsou média manipulována FB, youtube či zpravodajskými organizacemi.
 • Naučí se psát vlastní články vytvářením vlastních školních novin pomocí platformy School Press Club.

Přihlásit na kroužek

Proč učit mediální gramotnost?

 • Mediální gramotnost vybízí mladé lidi, aby zpochybňovali, hodnotili, chápali a oceňovali svou multimediální kulturu. Učí je stát se aktivními a angažovanými spotřebiteli a uživateli médií.
 • Mediální výchova přináší do učebny celý svět a dává bezprostřednost a důležitost tradičním předmětům, jako je historie, angličtina, výchova ke zdraví, občanská výchova a výtvarné umění.
 • Mediální výchova povzbuzuje mladé lidi, aby kreativně používali multimediální nástroje, což je strategie, která přispívá k „porozumění praktikování“ a připravuje je na pracovní sílu, která stále více vyžaduje použití sofistikovaných forem komunikace.
 • Mediální gramotnost pomáhá dětem kritizovat mediální zastoupení a učí je rozlišovat mezi realitou a fantazií, když porovnávají mediální násilí a násilí v reálném životě, mediální hrdiny a hrdiny v reálném životě a mediální vzory a role a očekávání v reálném životě.

Pro koho je kroužek určen

 • Pro dětí ve 2. stupni ZŠ nebo na střední škole.

Jak kroužek probíhá?

 • Kroužek může probíhat dvěma způsoby. Jedna možnost je pořádání kroužku ve škole, kde mohou dát děti hlavy dohromady ve třídě. Druhá, a nyní i více aktuální, je online setkávání.
 • Výsledné školní noviny si můžete jednoduše sami vytisknout na jakékoli tiskárně.

Co potřebujete na lekci?

 • Pro online lekce - počítač nebo mobil s připojením na internet a běžný prohlížeč.
 • Pro kroužek ve třídě - tužku a papír.

Cena

 • Praha: 950 Kč/pololetí
 • ostatní města: 800 Kč/pololetí
 • sourozenec přihlášený na kroužek má automaticky 25% slevu

Přihlásit na kroužek

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz

share