Věda nás baví

Interactive and fun camps and clubs for children

Časté dotazy a odpovědi pro tábory

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU

Vážení rodiče, níže naleznete pravidla pro pořádání příměstských táborů, která budou platit minimálně do konce června 2020. Situaci neustále sledujeme a při jakékoliv změně vás budeme informovat. 

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění do objektu (popřípadě k vyřazení účastníka)

V budově

 • Při přesunech budeme dbát na dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici i v místnostech
 • Prostory budou pravidelně větrány

Učebna

 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15
 • V průběhu aktivit nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti
 • Prostory budou pravidelně větrány
 • Pravidelně budeme provádět dezinfekci užívaných předmětů a povrchů
 • Všechny místnosti budou každý den vydezinfikovány

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz