Věda nás baví

Interactive and fun camps and clubs for children

FAQ

Jak se přihlásit na kroužek?

Na www.vedanasbavi.cz  si vyberte odrážku Přihláška  a typ kroužku, dále postupujte dle označených kroků.
Po odeslání přihlášky dostanete e-mailem potvrzení o jejím přijetí.

Kdy kroužek zaplatit?

V případě, že minimální kapacita kroužku ještě nebyla naplněna, dostanete Potvrzení o přihlášení  bez platebních informací,
Ve chvíli, kdy se kroužek naplní, obdržíte platební informace na e-mailovou adresu, kterou jste zadali do přihlášky.

Kroužek byl již zahájen můžeme se dodatečně přihlásit?

Ano, na kroužek je možné se přihlásit v průběhu celého pololetí. Přihlášení později  uhradí zbývající počet hodin do konce pololetí.

Naše dítě je teprve v 1.třídě, může navštěvovat kroužek?

Kroužek je určen pro děti od 2. třídy hlavně z důvodu, že již umějí samostatně pracovat. Je na Vašem uvážení, zda to dítě zvládne / Prvňáčků máme spostu/

Jak kroužek probíhá?

Lektor seznámí děti s tématem lekce, zjistí jednoduchými otázkami, co vše děti o dané látce vědí, děti se pak rozdělí do skupin, každé dostane svou funkci a pracují na experimentu.

Termín kroužku v naší škole se nám nehodí, u nás ve škole zatím kroužek není otevřen,  může dítě navštěvovat kroužek v jiné škole?

Může, lektor si ho vždy vyzvedne v daném čase u vchodu školy, ve které kroužek probíhá a po skončení lekce ho opět ze školy odvede.

Zameškali jsme lekci, je možná náhrada?

Náhrada lekce je možná v jiné škole, kde bude probíhat stejná lekce.

Jaké pomůcky používáte, s jakými látkymi a materiály pracujete, kde kroužek probíhá?

Kroužek probíhá v standartní školní třídě, na jednostlivé pokusy používáme snadno dostupné materiály, jako např. špejle, balónky, mouka, ocet, magnety- "pokusy ze supermarketu"

Je kroužek vhodný i pro dívky?

Samozřejmě, máme mnoho spokojených absolventek našeho kroužku, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

Kroužek jsme navštěvovali již minulý šk.rok, bude náplň kroužku stejná, rádi bychom se přihlásili znovu?

Pro nadcházející ročník kroužku VĚDA NÁS BAVÍ máme připraveno 2x14 nových lekcí.

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz

cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz