Věda nás baví

Interactive and fun camps and clubs for children

Gift vouchers

Delight your loved ones by giving them a gift voucher for a club or camp.

The voucher can be used for VĚDA NÁS BAVÍ club, SCIENTIFIC SUMMER city camp. The voucher will be sent by e-mail after payment.


The voucher Price Pcs. The total price
Gift voucher in amount 500 Kč 500
Gift voucher in amount 1000 Kč 1 000
Gift voucher in amount 1500 Kč 1 500
Gift voucher in amount 2000 Kč 2 000
Gift voucher in own amount:
Total: 0
Doručení: elektronicky na email po provedení úhrady (PDF)
Celkem vč. dopravy 0
  please transfer the amount to the bank account number: 2107337868/2700
The voucher will be sent by email after payment.

 

The processing of personal data provided in this form is necessary for the performance of the contract or negotiations on the offer of services. Personal data will not be provided to another entity. See more Principles of personal data processing.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Need help? Email us at info@vedanasbavi.cz